Koordynatorzy

Koordynator Wydziałowy jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Prorektora ds. Nauki do prowadzenia spraw związanych z realizacją Programu Erasmus (+). Koordynator Wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. Informuje pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych Programu Erasmus.

Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia programu, pomaga w sporządzeniu Porozumienia o Programie Zajęć (Learning Agreement) odbywanych na uczelni partnerskiej , zatwierdza (w porozumieniu z Dziekanem) program studiów oraz zaliczeń. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi należy bowiem przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej (Transcript of Records), by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Koordynatora Wydziałowego wspomaga Dziekanat w obsłudze administracyjnej programu. Pośredniczy przy rekrutacji chętnych na wyjazd zagraniczny, prowadzi ewidencję stypendystów, pomaga w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, w tym formularzy aplikacyjnych studenta. Dziekanat przechowuje dokumenty związane z pobytem studenta za granicą (przede wszystkim wyniki egzaminów i zaliczeń), zaś komplet dokumentów stypendystów jest archiwizowany w Biurze ds.Nauki.

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI

Wydział

Imię
i nazwisko

Kontakt

Godziny przyjęć

Filologiczno-Historyczny

dr Małgorzata Ekiert

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 59 84 00 171


 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym)

Matematyczno-Przyrodniczy


dr Piotr Perliński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 59 84 05 423

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym)

Pielęgniarstwo

dr Kazimiera Hebel

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym)

Nauk Społecznych

dr Maria Aleksandrowicz

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 59 84 05 924

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym)


Koordynatorem Uczelnianym
jest pracownik naukowo-dydaktyczny upoważniony przez Prorektora ds. Nauki do prowadzenia Programu Erasmus+ w skali całej Uczelni. Jego zadaniem jest opracowywanie dokumentów współpracy Uczelni z zagranicą, przygotowywanie umów dwustronnych z zagranicznymi partnerami, promowanie naszej Uczelni w uczelniach partnerskich, zarządzanie programem od strony organizacyjnej, koordynowanie prac na wydziałach, ścisła współpraca z koordynatorami wydziałowymi, pośredniczenie w kontaktach Uczelni z Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie i Komisją Europejską w Brukseli. Ponadto, Koordynator Uczelniany pomaga przy składaniu corocznych wsniosków aplikacyjnych, uczestniczy w spotkaniach Grupy Doradczej ds. Współpracy Międzynarodowej oraz pomaga w rozwiązaniu wszelkich problemów na różnym szczeblu.

KOORDYNATOREM UCZELNIANYM jest dr Małgorzata Ekiert (pracownik Instytutu Neofilologii), e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Biuro ds. Nauki administruje programem na szczeblu Uczelni. Zajmuje się Programem Erasmus+ od strony formalnej i administracyjnej (składa wnioski, przygotowuje wszelkie sprawozdania, raporty i rozliczenia, pośredniczy w załatwianiu formalności pomiędzy stypendystami a Uczelnią, współpracuje z Kwesturą, prowadzi ewidencję wyjazdów/przyjazdów stypendystów (nauczyciele i studenci). W Biurze ds. Nauki załatwiane są sprawy formalne, takie jak podpisywanie umów ze stypendystami, organizacja wypłat stypendiów, składanie sprawozdań z wyjazdów.

Osoba odpowiedzialna: Dominika Lemieszka;  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloak032c2e3587e42543e178ded9688daa6a').innerHTML += ''+addy_text032c2e3587e42543e178ded9688daa6a+'<\/a>'; , tel. 59 84 05 945;

Dane kontaktowe

AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU
Biuro ds. Nauki
ul. Boh. Westerplatte 64
Słupsk, Polska

T: + 48 59 84 05 945
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
III piętro, pokój 426

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30