Koordynatorzy

Koordynator jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Prorektora ds. Nauki do prowadzenia spraw związanych z realizacją Programu Erasmus (+). Koordynator Wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. Informuje pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych Programu Erasmus.

Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia programu, pomaga w sporządzeniu Porozumienia o Programie Zajęć (Learning Agreement) odbywanych na uczelni partnerskiej , zatwierdza (w porozumieniu z Biurem ds. Obsługi Studenta) program studiów oraz zaliczeń. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi należy bowiem przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej (Transcript of Records), by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Koordynatora wspomaga Biuro ds. Obsługi Studenta oraz Biuro ds. Nauki w obsłudze administracyjnej programu. Pośredniczy przy rekrutacji chętnych na wyjazd zagraniczny, prowadzi ewidencję stypendystów, pomaga w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, w tym formularzy aplikacyjnych studenta. Biuro ds. Obsługi Studenta przechowuje dokumenty związane z pobytem studenta za granicą (przede wszystkim wyniki egzaminów i zaliczeń), zaś komplet dokumentów stypendystów jest archiwizowany w Biurze ds.Nauki.

KOORDYNATORZY 

Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia rosyjska

mgr Maciej Meszyński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p

ul. Słowiańska 8

Geografia, Turystyka i Rekreacja, Biologia, Ochrona środowiska, Fizyka techniczna, Edukacja techniczno-informatyczna

dr Piotr Perliński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 59 84 05 432 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym)

Kosmetologia, Dietetyka, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo 

mgr Aleksandra Steliga Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Westerplatte 64 (sekretariat instytutu - parter)

Pedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Praca socjalna, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

dr Maria Aleksandrowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 59 84 05 924 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym)

Westerplatte 64 (sekretariat instytutu - pierwsze piętro)

Matematyka, Informatyka, Socjologia, Politologia, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie

dr Maciej Koczerga Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Zarządzania i Bezpieczeństwa

ul. Kozietulskiego 6-7 (sekretariat)

Administracja, Prawo, Filologia polska, historia 

dr Justyna Żukowska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Arciszewskiego 22a

Instytut Historii, p.27c


Koordynatorem Uczelnianym
jest pracownik naukowo-dydaktyczny upoważniony przez Prorektora ds. Nauki do prowadzenia Programu Erasmus+ w skali całej Uczelni. Jego zadaniem jest opracowywanie dokumentów współpracy Uczelni z zagranicą, przygotowywanie umów dwustronnych z zagranicznymi partnerami, promowanie naszej Uczelni w uczelniach partnerskich, zarządzanie programem od strony organizacyjnej, koordynowanie prac na wydziałach, ścisła współpraca z koordynatorami wydziałowymi, pośredniczenie w kontaktach Uczelni z Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie i Komisją Europejską w Brukseli. Ponadto, Koordynator Uczelniany pomaga przy składaniu corocznych wsniosków aplikacyjnych, uczestniczy w spotkaniach Grupy Doradczej ds. Współpracy Międzynarodowej oraz pomaga w rozwiązaniu wszelkich problemów na różnym szczeblu.

KOORDYNATOREM UCZELNIANYM jest dr Małgorzata Ekiert (pracownik Instytutu Neofilologii), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro ds. Rozwoju i Współpracy administruje programem na szczeblu Uczelni. Zajmuje się Programem Erasmus+ od strony formalnej i administracyjnej (składa wnioski, przygotowuje wszelkie sprawozdania, raporty i rozliczenia, pośredniczy w załatwianiu formalności pomiędzy stypendystami a Uczelnią, współpracuje z Kwesturą, prowadzi ewidencję wyjazdów/przyjazdów stypendystów (nauczyciele i studenci). W Biurze ds. Rozowju i Współpracy załatwiane są sprawy formalne, takie jak podpisywanie umów ze stypendystami, organizacja wypłat stypendiów, składanie sprawozdań z wyjazdów.

Osoba odpowiedzialna: Yelyzaveta Okunkova;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l, tel. 59 84 05 929;