Prawa i obowiązki stypendysty Erasmusa +

▪ minimalny okres studiowania  w ramach jednego cyklu studiów to 3 miesiące, maksymalny 1 rok,
▪ możliwy jest kilkukrotny wyjazd na studia
▪ otrzymywane stypendium nie jest refundacją wszystkich kosztów ponoszonych za granicą, a jedynie jest wyrównaniem różnic cenowych w krajach,
▪ student wyjeżdżający na zagraniczne studia jest zwolniony z opłat za naukę w uczelni partnerskiej (np. wpisowe, czesne, opłaty za egzaminy, korzystanie z biblioteki czy laboratoriów), może jedynie zapłacić za legitymację, opłatę wpisową do organizacji studenckich.
▪ student zachowuje prawo do korzystania ze stypendiów krajowych, do których nabył prawo przed wyjazdem (stypendia naukowe i socjalne),
▪ student wyjeżdżający do partnerskiej uczelni powinien zdobyć: – w trymestrze 20 punktów ECTS – w semestrze 30 punktów ECTS – w roku akademickim 60 punktów ECTS
▪ uczelnia macierzysta (AP) zobowiązuje się do uznania okresu studiów zagranicznych pod warunkiem zrealizowania przez studenta Porozumienia o Programie Zajęć (Learning Agreement),
▪ po powrocie student rozlicza się z egzaminów i przedmiotów u Koordynatora Wydziałowego i w Dziekanacie,
▪ jeśli student otrzymał dofinansowanie podróży, po przyjeżdzie musi rozliczyć się z delegacji w ciągu 14 dni w Biurze ds. Rozwoju i Wspólpracy
▪ po powrocie student jest zobowiązany do złożenia w Biurze ds. Rozwoju i Współpracy prezentacji w programie Power Point na temat pobytu (informacje na temat uczelni, miasta, ciekawostki, wydarzenia, zdjęcia z wyjazdu)
▪ student ma możliwość bezpłatnego przedłużenia sesji egzaminacyjnej celem uzupełnienia różnic programowych wynikających z udziału w Programie,
▪ student zaoczny AP wyjeżdżający w ramach Erasmusa + jest zwolniony w okresie trwania mobilności z opłat za czesne w uczelni macierzystej i partnerskiej.