Informacje dodatkowe

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

GRANT

Osoby uprawnione do stypendium socjalnego – otrzymają dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Zgodnie z decyzją AP środki finansowe przyznawane są maksymalnie na jeden semestr. Dlatego decydując się na przedłużenie semestru trzeba mieć na uwadze, że nie będzie on dofinansowany z programu Erasmus +.

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODRÓŻY

Studenci zakwalifikowani na wyjazd, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży. W tym celu należy złożyć podanie do Prorektora ds. Nauki wraz z informacją o planowanych kosztach podróży i załączonymi biletami. Wysokość kwoty dofinansowania będzie zależna od możliwości finansowych Uczelni. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, student pobiera druk delegacji w Biurze ds. Nauki, uzupełnia na nim swoje dane i uzyskuje podpis Prorektora. Następnie rejestruje delegację w Kwesturze (ul. Arciszewskiego 22a, gab. nr 1), uzyskuje podpis  Kwestora oraz Kanclerza i pobiera zaliczkę w Kasie Uczelnianej (ul. Arciszewskiego 22a, gab. nr 3). Kasa otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 13:00. Po powrocie z wymiany student zobowiązany jest w w przeciągu dwóch tygodni rozliczyć się z pobranej zaliczki. W tym celu należy przedłożyć w Biurze uzupełnioną delegację (tylna strona – dot. trasy i godzin przejazdu). Po zatwierdzeniu przez Prorektora delegacji, student udaje się do Kwestury celem dokonania rozliczenia.