Erasmus+ jest nowym programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Zastępuje on kilka istniejących programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) i „Młodzież w działaniu” oraz pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi).

Program Erasmus + stwarza o wiele więcej możliwości dla studentów m.in. szansę na kilkukrotny wyjazd zagraniczny, wsparcie w rozwijaniu swoich umiejętności językowych przed wyjazdem, zwiększony grant dla osób niepełnosprawnych lub pochodzących z biedniejszych rodzin oraz lepiej dostosowane stawki grantów do kosztów utrzymania w danym państwie.