Podstawowe informacje

ERASMUS + jest nowym programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastępuje on kilka istniejących programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) i „Młodzież w działaniu” oraz pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi).

W nowym programie Erasmus + studenci będą mogli wyjechać na studia za granicą więcej niż jeden raz na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich). W ramach jednego cyklu kształcenia student będzie mógł zrealizować 1 wyjazd 12- miesięczny, 2 wyjazdy 6-miesięczne bądź 3 wyjazdy 4-miesięczne. W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student będzie mógł wyjechać na studia za granicę  na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

Wcześniejszy udział w wymianie  w ramach programu LLP-Erasmus zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu Erasmus dany student otrzymał w przeszłości stypendium na okres sześciu miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.

Pierwszeństwo udziału w wymianie będą miały osoby, które starają się o wyjazd po raz pierwszy. 

Ponadto, student, któremu przysługuje prawo do stypendium socjalnego na AP będzie dodatkowo otrzymywał  200 EUR miesięcznie podczas wymiany.  Zaświadczenie potwierdzające prawo do stypendium socjalnego, należy przedłożyć w chwili składania wniosku wyjazdowego przez studenta.

Więcej informacji na temat Programu Erasmus + można znaleźć na www.erasmusplus.org.pl .

ERASMUS (European Action Scheme for the Mobility of University Students) jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie współpracy wyższych uczelni w następujących krajach:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Uczelnie biorące udział w Programie ERASMUS mają możliwość realizować następujące działania:
• mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SM – Student Mobility)
• mobilność studentów w celu zrealizowania stażu/praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SP – Student Practical Placements);
• mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (TSM – Teaching Staff Mobility)
• mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie oraz przyjmowanie pracowników zagranicznych przedsiębiorstw/instytucji, którzy prowadzą szkolenia/kształcenie (OSM – Other Staff Mobility);
• prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OM – Organisation of Mobility);
• udział w projektach typu kurs intensywny (IP).

Uczelnia może także uczestniczyć w projektach wielostronnych lub projektach Sieci Tematycznych (tematyka projektów określona została w Decyzji Parlamentu i Rady UE ustanawiającej program „Uczenie się przez całe życie”), które są działaniami scentralizowanymi, tzn. zarządzanymi bezpośrednio przez Komisję Europejską. Szkoły wyższe składają wnioski o realizację tego typu działań do Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje na stronie o Programie Erasmus:

http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/32/

 

Dane kontaktowe

AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU
Biuro ds. Nauki
ul. Boh. Westerplatte 64
Słupsk, Polska

T: + 48 59 84 05 945
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
III piętro, pokój 426

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30