Koordynatorzy

Koordynator Wydziałowy jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Prorektora ds. Nauki do prowadzenia spraw związanych z realizacją Programu Erasmus (+). Koordynator Wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. Informuje pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych Programu Erasmus.

Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia programu, pomaga w sporządzeniu Porozumienia o Programie Zajęć (Learning Agreement) odbywanych na uczelni partnerskiej , zatwierdza (w porozumieniu z Dziekanem) program studiów oraz zaliczeń. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi należy bowiem przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej (Transcript of Records), by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Koordynatora Wydziałowego wspomaga Dziekanat w obsłudze administracyjnej programu. Pośredniczy przy rekrutacji chętnych na wyjazd zagraniczny, prowadzi ewidencję stypendystów, pomaga w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, w tym formularzy aplikacyjnych studenta. Dziekanat przechowuje dokumenty związane z pobytem studenta za granicą (przede wszystkim wyniki egzaminów i zaliczeń), zaś komplet dokumentów stypendystów jest archiwizowany w Biurze ds.Nauki

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI

Wydział

Imię
i nazwisko

Kontakt

Godziny przyjęć

Filologiczno-Historyczny

dr Małgorzata Ekiert

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 59 84 00 171


 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym)

Matematyczno-Przyrodniczy


dr Piotr Perliński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 59 84 05 423

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym)

Nauk Społecznych

dr Maria Aleksandrowicz

 mashenka_1976@o2.p

tel. 59 84 05 924

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym)

Koordynatorem Uczelnianym jest pracownik naukowo-dydaktyczny upoważniony przez Prorektora ds. Nauki do prowadzenia Programu Erasmus+ w skali całej Uczelni. Jego zadaniem jest opracowywanie dokumentów współpracy Uczelni z zagranicą, przygotowywanie umów dwustronnych z zagranicznymi partnerami, promowanie naszej Uczelni w uczelniach partnerskich, zarządzanie programem od strony organizacyjnej, koordynowanie prac na wydziałach, ścisła współpraca z koordynatorami wydziałowymi, pośredniczenie w kontaktach Uczelni z Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie i Komisją Europejską w Brukseli. Ponadto, Koordynator Uczelniany pomaga przy składaniu corocznych wsniosków aplikacyjnych, uczestniczy w spotkaniach Grupy Doradczej ds. Współpracy Międzynarodowej oraz pomaga w rozwiązaniu wszelkich problemów na różnym szczeblu.

KOORDYNATOREM UCZELNIANYM jest dr Małgorzata Ekiert (pracownik Instytutu Neofilologii), e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .

 

Biuro ds. Nauki administruje programem na szczeblu Uczelni. Zajmuje się Programem Erasmus+ od strony formalnej i administracyjnej (składa wnioski, przygotowuje wszelkie sprawozdania, raporty i rozliczenia, pośredniczy w załatwianiu formalności pomiędzy stypendystami a Uczelnią, współpracuje z Kwesturą, prowadzi ewidencję wyjazdów/przyjazdów stypendystów (nauczyciele i studenci). W Biurze ds. Nauki załatwiane są sprawy formalne, takie jak podpisywanie umów ze stypendystami, organizacja wypłat stypendiów, składanie sprawozdań z wyjazdów.

Osoba odpowiedzialna: mgr Justyna Ziegert;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 59 84 05 945;

Dane kontaktowe

AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU
Biuro ds. Nauki
ul. Boh. Westerplatte 64
Słupsk, Polska

T: + 48 59 84 05 945
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
III piętro, pokój 426

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30