Kryteria udziału

 

ZASADY OGÓLNE:
Stypendium „Erasmus+” przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane między Akademią Pomorską w Słupsku a uczelniami partnerskimi. Wykaz tych uczelni znajduje się w zakładce UCZELNIE PARTNERSKIE

 

KRYTERIA UDZIAŁU- STUDIA ZA GRANICĄ:
REKRUTACJA NA WYJAZDY STUDENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 POTRWA do .....


O stypendium zagraniczne w ramach Programu „Erasmus+” mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:
▪ mają ukończony I rok studiów I stopnia (licencjackie),
▪ są obywatelami Polski lub posiadają prawo stałego pobytu na terenie Polski bądź status uchodźcy,
▪ na obecnym cyklu studiów nie zrealizowali 12-miesięcznego wyjazdu w ramach programu LLP- Erasmus,
▪ mają dobre wyniki w nauce,
▪ dobrze znają język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ NALEŻY W OKRESIE JEJ TRWANIA ZŁOŻYĆ W BIURZE DS. KARIER I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Obowiązkowe:

  • wniosek wyjazdowy,
  • zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki ( Studenci I-roku składają zaśw. za 1 semestr),
  • certyfikat/dyplom/zaświadczenie znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej (Nie dotyczy studentów kierunków filologii obcych). W przypadku braku takiego dokumentu brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu lub ostatniego roku nauki jez. obcego.

Dodatkowe:

  • zaświadczenie o działaniach na rzecz Uczelni (wystawiony np. przez opiekuna roku),
  • zaświadczenie o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego.

 

KRYTERIA UDZIAŁU- PRAKTYKI ZA GRANICĄ
REKRUTACJA NA WYJAZDY STUDENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 POTRWA do ......

 

Trwa rekrutacja o dofinansowanie praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+. O praktykę mogą ubiegać się studenci na każdym etapie studiów, tj. na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz jako absolwenci (do 12 miesięcy po zakończeniu studiów).
By wziąć udział w rekrutacji należy złożyć wniosek wyjazdowy w Biura ds. Nauki (ul. Boh. Westerplatte 64, III p., pok. 426)
Student we własnym zakresie organizuje praktykę zagranicą, tj. wyszukuje miejsce praktyk, koresponduje placówką celem pozyskania wszelkich informacji oraz szuka miejsca zakwaterowania.

 Strona internetowa, na której można odnaleźć miejsce praktyk w dowolnej branży: http://pl.bab.la/praktyki/

Więcej informacji: w zakładce KROK PO KROKU

Download this file (Erasmus+_Procedura - wyjeżdzający studenci.pdf)Procedura dot. wyjeżdzających studentów[Zawiera wymogi formalne oraz ZASADY KWALIFIKACJI⊻ ]

Dane kontaktowe

AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU
Biuro ds. Nauki
ul. Boh. Westerplatte 64
Słupsk, Polska

T: + 48 59 84 05 945
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
III piętro, pokój 426

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30