Informacje dodatkowe

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Przed wyjazdem koniecznie powinieneś wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dzięki której otrzymasz za granicą bezpłatną pomoc medyczną. Wydawana jest przez wojewódzkie oddziały i delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia (właściwe dla miejsca zamieszkania).
W Słupsku delegatura mieści się przy ul. Poniatowskiego 4, tel./fax (59) 840 03 85, (59) 840 29 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W oddziale NFZ powinieneś złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ (plik do pobrania) nie wcześniej niż na miesiąc przed planowanym wyjazdem wraz z następującymi dokumentami:
• kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość
• ksero legitymacji studenckiej
• druk potwierdzający odprowadzanie składek na ZUS przez jednego z rodziców
• zaświadczenie z Biura ds. Karier i Współpracy z Gospodarką, że zostałeś zakwalifikowany na wyjazd Erasmusa.
Informacje o EKUZ: http://www.nfz.gov.pl/ue.

WYSOKOŚĆ GRANTU

Wysokość stypendiów* zmienia się co roku i jest ustalana przez Agencję Krajową Programu Erasmus +. Stypendium ma na celu tylko wyrównanie różnic w kosztach utrzymania i studiowania między Polską a krajem docelowym Unii Europejskiej. Zanim wyjedziesz będziesz musiał podpisać Umowę student-uczelnia i podjąć decyzję o tym, jak i gdzie Twoje stypendium ma być przekazywane. Całkowita wysokość przysługującego Tobie stypendium będzie określona z dokładnością do 1/4 miesięcznej stawki grantu. Stypendium jest zawsze wypłacane przelewem – w złotówkach na konto polskie złotówkowe lub w euro na konto zagraniczne. Koszty przelewu po stronie polskiej pokrywa AP. Jeżeli jednak zdecydujesz się założyć konto zagraniczne po swoim przyjeździe na uczelnię zagraniczną (co często jest wręcz wymagane, a na pewno korzystniejsze, np. w Niemczech), to koniecznie informacje o numerze konta i nazwą banku musisz przesłać do biura ds. Karier i Współpracy z Gospodarką. W przypadku konta polskiego pamiętaj, aby z odpowiednim wyprzedzeniem wyrobić sobie odpowiednie karty bankomatowe (zapytaj, czy są akceptowane w kraju, do którego wyjeżdżasz). Możesz także podać jako konto docelowe konto rodziców (podaj tylko dane rodziców) – jeżeli tylko będziesz mógł z niego później korzystać. Jeżeli otrzymujesz stypendium socjalne, naukowe lub doktoranckie, to zachowujesz prawo do tych świadczeń również w czasie studiów za granicą. Wówczas należy podać przed wyjazdem dane rachunku, na które ma być przelewane Twoje „polskie” stypendium (może to być to samo konto, na które będą wpływały stypendia Erasmusa).

Grupa I: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,Wielka Brytania, -
500 EUR,
Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia,Turcja, Włochy – 400 EUR,
Grupa III: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry – 300 EUR.

Osoby uprawnione do stypendium socjalnego – dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Zgodnie z decyzją AP środki finansowe przyznawane są maksymalnie na jeden semestr. Dlatego decydując się na przedłużenie semestru trzeba mieć na uwadze, że nie będzie on dofinansowany z programu Erasmus +.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODRÓŻY

Studenci zakwalifikowani na wyjazd, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży. W tym celu należy złożyć podanie do Prorektora ds. Programów Europejskiego i Współpracy z Gospodarką wraz z informacją o planowanych kosztach podróży i załączonymi biletami. Wysokość kwoty dofinansowania będzie zależna od możliwości finansowych Uczelni. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, student pobiera druk delegacji w Biurze ds. Karier i Współpracy z Gospodarką, uzupełnia na nim swoje dane i uzyskuje podpis Pana Prorektora. Następnie rejestruje delegację w Kwesturze (ul. Arciszewskiego 22a, gab. nr 1), uzyskuje podpis  Kwestora oraz Kanclerza i pobiera zaliczkę w Kasie Uczelnianej (ul. Arciszewskiego 22a, gab. nr 3). Kasa otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 13:00. Po powrocie z wymiany student zobowiązany jest w w przeciągu dwóch tygodni rozliczyć się z pobranej zaliczki. W tym celu należy przedłożyć w BKWG uzupełnioną delegację (tylna strona – dot. trasy i godzin przejazdu). Po zatwierdzeniu przez Pana Prorektora delegacji, student udaje się do Kwestury celem dokonania rozliczenia.

PROGRAM GWARANCJI KREDYTOWYCH

Student, który postanowi zrealizować całe studia drugiego stopnia w innym kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+, będzie mógł ubiegać się o preferencyjną pożyczkę na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania.

Kwota pożyczka wyniesie 12 000 euro na roczne studia drugiego stopnia oraz 18 000 euro na dwuletnie studia drugiego stopnia. W tej chwili Komisja Europejska prowadzi prace zmierzające do wyłonienia w każdym kraju UE banków-korespondentów, w których będzie można się ubiegać o przyznanie kredytu. Uruchomienie systemu pożyczek studenckich jest planowane na wrzesień 2014 r. Wtedy powinny być znane szczegóły dotyczące warunków udzielania takiego kredytu studenckiego.

Dane kontaktowe

AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU
Biuro ds. Nauki
ul. Boh. Westerplatte 64
Słupsk, Polska

T: + 48 59 84 05 945
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
III piętro, pokój 426

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30