Erasmus - krok po kroku

KRYTERIA UDZIAŁU - STUDIA ZA GRANICĄ:

 

PRZED WYJAZDEM

1. Aktywnie szukasz informacji o Uczelni, do której chcesz wyjechać, a także o programie zajęć dostępnym dla studentów Programu ERASMUS+.

2. Wypełniasz Wniosek Wyjazdowy Studenta i w odpowiednim terminie dostarczasz go do Biura ds. Nauki (ul. Boh. Westerplatte 64, III p., pok. 426)

3. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd stypendialny sporządzasz (z pomocą Twojego Koordynatora Wydziałowego, patrz wyżej: ERASMUS – informacje ogólne/Koordynatorzy Wydziałowi) Learning Agreement (Porozumienie o Programie Zajęć, czyli m.in przedmioty które wybrałaś/łeś), uzyskujesz na nim wszystkie potrzebne podpisy oraz przesyłasz mailem/ skanem do systemu

ERASMUS CODE Akademii Pomorskiej to: PL SLUPSK01

4. Dostarczasz do Biura ds. Nauki:

5. Kolejnym krokiem powinno być podanie do Dziekana Twojego Wydziału, w którym zwrócisz się z prośbą o wyrażenie zgody na studiowanie za granicą (należy podać okres studiów, uczelnię zagraniczną). Do podania należy dołączyć kserokopię Learning Agreement i w razie różnic programowych należy zobowiązać się w powyższym podaniu do zaliczenia brakujących przedmiotów po powrocie.

6. Studenci sami poszukują zakwaterowania na czas trwania pobytu za granicą (w akademikach – przy pomocy Biur Obsługi Studentów uczelni partnerskich, bądź prywatnie – biura pośrednictwa mieszkań, własne kontakty).

Jeśli masz problem z odnalezieniem akademika możesz skorzystać ze strony www.mojakademik.pl

7. Na około 2-3 tygodnie przed wyjazdem otrzymujesz w Biurze ds. Karier i Współpracy z Gospodarką Zaświadczenie dla NFZ. Uzyskujesz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (szczegóły www.nfz.gov.pl/ekuz), której kopię pozostawiasz w naszym Biurze. Dostarczasz nam także Oświadczenie dot. formy wypłaty stypendium.

8. Załatwiasz bilet podróżny, w razie podróży samolotem warto odpowiednio wcześnie pomyśleć o rezerwacji.

9. Podpisujesz Umowę z Akademią Pomorską na około 2 tygodnie przed wyjazdem. Zgłaszasz się do Biura ds. Karier i Współpracy z Gospodarką ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Podpisanie umowy jest warunkiem wyjazdu na studia Erasmusa oraz otrzymania stypendium.

10. Wypełniasz test językowy OLS (wygenerowany na Twój adres email).

11. Przed wyjazdem rejestrujesz swoją podróż w serwisie Odyseusz. Darmowa rejestracja trwa kilka minut.

Zachęcamy także do skorzystania z mobilnej wersji serwisu Polak za granicąaplikacji iPolak, dostępnej bezpłatnie do pobrania na urządzania z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi (iOS, Android i WindowsPhone).

W TRAKCIE POBYTU

1. W ciągu 2-3 tygodni zgłaszasz ewentualne zmiany w Learning Agreement (LA) – do swojego Koordynatora Wydziałowego, który musi je zaakceptować.

2. Jeśli nie wprowadzasz żadnych zmian w LA uzyskujesz na nim podpisy i pieczęcie strony zagranicznej i jedną kopię odsyłasz do Biura ds. Nauki.

3. Uczysz się pilnie  :)

4. Przed powrotem do kraju uzyskujesz:

 • Wykaz ocen wraz z datą pobytu (część After mobility z LA)  (daty powinny być zgodne z datami na Twojej Umowie z Akademią Pomorską!). Proponujemy udanie się w tej sprawie do International Relations Office w uczelni zagranicznej.

PO POWROCIE

1. W ciągu 15 dni od powrotu zgłaszasz się do Biura ds. Nauki i przedstawiasz:

 • Wykaz ocen wraz z datą pobytu (część After mobility z LA) - ze wszystkimi niezbędnymi podpisami,
 • Ankietę studenta – wypełniasz ją on-line (login oraz hasło do ankiety – otrzymasz od nas e-mailem),
 • Kolejny test językowy OLS (wygenerowany na Twój adres email).
 • prezentację z pobytu

 

2. Udajesz się do Koordynatora Wydziałowego z dokumentem "After mobility" z LA, który zawiera wykaz ocen wraz z datą pobytu z prośbą o przepisanie do karty zaliczeń ocen uzyskanych na uczelni przyjmującej.

Jeśli masz jakieś pytania/wątpliwości zapraszamy do Biura ds. Nauki (ul. Boh. Westerplatte 64, III p., pok. 426)

 

KRYTERIA UDZIAŁU - PRAKTYKI ZA GRANICĄ: (NABÓR ZAKOŃCZONY)


Trwa rekrutacja na dofinansowanie praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+. O praktykę mogą ubiegać się studenci na każdym etapie studiów, tj. na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz jako absolwenci (do 12 miesięcy po zakończeniu studiów).
By wziąć udział w rekrutacji należy złożyć wniosek wyjazdowy w Biurze ds. Nauki (ul. Boh. Westerplatte 64, III p., pok. 426)
Student we własnym zakresie organizuje praktykę zagranicą, tj. wyszukuje miejsce praktyk, koresponduje placówką celem pozyskania wszelkich informacji oraz szuka miejsca zakwaterowania. 


ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ NALEŻY W OKRESIE JEJ TRWANIA ZŁOŻYĆ W BIURZE DS. KARIER
I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

-Obowiązkowe:

 • wniosek wyjazdowy,
 • zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki ( Studenci I-roku składają zaśw. za 1 semestr),
 • certyfikat/dyplom/zaświadczenie znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej (Nie dotyczy studentów kierunków filologii obcych). W przypadku braku takiego dokumentu brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu lub ostatniego roku nauki jez. obcego.
 • dokument potwierdzający przyjęcie studenta na praktyki (wystawiony przez stronę przyjmującą) / wydruk maili ze strona przyjmującą

-Dodatkowe:

 • zaświadczenie o działaniach na rzecz Uczelni (wystawiony np. przez opiekuna roku),

 • Jak długo może trwać praktyka?

Praktyka musi trwać minimum 2 miesiące i być zakończona do 30 września 2017r.

 • Jakie dokumenty są podstawą odbycia praktyki?

Podstawą realizacji wyjazdu w celu odbycia praktyki jest umowa (Placement contract) i Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Uczelnia macierzysta i student podpisują umowę (Placement contract), która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Porozumienie o programie praktyki (LA for Traineeships) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki.

 • Gdzie można odbyć praktykę?

Instytucja, w której student odbędzie praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (27 krajów członkowskich UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz kraj kandydujący – Turcja).

Instytucje w których można odbyć praktykę to: przedsiębiorstwa, centra badawcze, laboratoria, centra edukacyjne, etc. Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi, polskich placówkach dyplomatycznych, kulturalnych z siedzibą zagranicą. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.

 

PRAKTYK POSZUKUJ m.in NA STRONACH INTERNETOWYCH:

http://pl.bab.la/praktyki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://erasmusintern.org/

www.partnershipinternational.ie

http://www.1globaltranslators.com

http://www.cel.pt/index_ENG.html

http://www.euroyouth.org
http://paragoneurope.eu

http://www.cshm.es/en

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.algoos.com/jobs

www.practican.com

www.placementinportugal.com

 

i innych

 

 

 • Gdzie nie moża odbyć praktyk?

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm

 

 • Czy w zagranicznej instytucji praktykant Erasmusa otrzyma wynagrodzenie?

Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca Cię na praktykę może, ale nie musi wypłacać Ci wynagrodzenia.

 

Wysokość stypendium:


Stypendium Erasmus jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem zagranicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.


Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy  600 euro /mies.


Grupa   2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 500 euro /mies.


Grupa   3: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry    400 euro /mies.

 

 • Co należy zrobić po powrocie z praktyk?

Po zakończeniu praktyk student jest zobowiązany do przedstawienia Koordynatorowi Administracyjnemu: opinii/oceny praktyk wystawionej przez pracodawcę i potwierdzenie pobytu zgodnie z umową - końcowa część Learning Agreement for Traineeship (After Mobility) oraz do wypełnienia ankiety online, link do ankiety będzie przesłany do studenta na podany adres email.

 

WIĘCEJ INFORMACJI DLA STUDENTÓW: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/07/Info_Studenci.pdf

 

Dane kontaktowe

AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU
Biuro ds. Nauki
ul. Boh. Westerplatte 64
Słupsk, Polska

T: + 48 59 84 05 945
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
III piętro, pokój 426

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30